Posts in category بدن انسان پس از مرگ


اتفاقات پس از مرگبدن انسان پس از مرگسایر علومعلوممرگمغزمغز انسان

عملکرد مغز انسان پس از مردن چگونه است و تجربه نزدیک به مرگ چه دلیلی دارد؟

عملکرد مغز انسان پس از مردن و دلیل علمی تجربه نزدیک به مرگ (NDE) که یکی از پدیده‌های رمزآلود جهان بوده، موضوع تحقیق جدید دانشمندان است و نتایج به دست آمده شگفت‌انگیزند. شاید با فکر کردن به لحظات آخر زندگی خود،‌ صحنه‌ای از حرکت به سمت نور انتهای تونلی …

Read more 0 Comments
اتفاقات پس از مرگاثبات روحاخبار ویژهبدن انسان پس از مرگپزشکی و سلامتروح بعد از مرگسرنوشت روح بعد از مرگعلوم

مردن چه حسی دارد؛ احساس مرگ و خارج شدن از کالبد فیزیکی چگونه است؟

فرقی نمی‌کند که در زندگی خود چگونه انسانی باشیم؛ چرا که سرانجام احساس مرگ و خارج شدن از کالبد فیزیکی را تجربه خواهیم کرد. به راستی مردن چه حسی دارد؟ مرگ پدیده‌ای است که همه ما روزی آن را تجربه خواهیم کرد. گفته می‌شود که در هر ساعت نزدیک به 7 هزار انسا…

Read more 0 Comments
اتفاقات پس از مرگاثبات روحاخبار ویژهبدن انسان پس از مرگپزشکی و سلامتروح بعد از مرگسرنوشت روح بعد از مرگعلوم

نگرشی به پدیده تجربه نزدیک به مرگ و نشانه های مشترک آن

تجربه نزدیک به مرگ

تصور شما از تجربه نزدیک به مرگ چیست؟ اخیرا گروهی از دانشمندان بلژیکی نگرشی دقیق به این پدیده داشته و نشانه‌های آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. به گفته کارشناسان، برخی از افراد مورد آزمایش که تجربه نزدیک به مرگ را داشته‌اند، این پدیده را به همراه ویژگی‌هایی عجیب و غریب توصیف می‌کنند که از …

نوشته نگرشی به پدیده تجربه نزدیک به مرگ و نشانه های مشترک آن اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Read more 0 Comments